Sportovní klub Zvole má 10 let!

20.06.2015 06:55

Už je to deset let, co v květnu roku 2005 vzniklo ve Zvoli sportovní občanské sdružení s názvem "SK Zvole". Toto sdružení vzešlo z iniciativy tehdy dvou nově se vytvářejících oddílů - šachu Medvědi pod vedením Jiřího Sladovníka a orientačního běhu vedený Tomášem Hájkem. Následující rok k nim přibyl oddíl sportovního WUSHU založený Tomášem Veselým. Oddíly si postupně vydobyly své místo na slunci a za tři roky činnosti sportovního klubu přesáhla členská základna počet sta členů.
Pátým rokem přibyl oddíl stolního tenisu vedený Míšou Mařákovou. V minulém roce SK Zvole podpořil založení dalších dvou oddílů: baletní přípravky a gymnastiky Myšky vedený Janou Veselou a oddíl trampolín Hopík vedený Jitkou Holíčkovou. Dnes má tedy SK Zvole šest oddílů a ve členské základně zapsáno přes 210 členů ze Zvole i okolních obcí.
První dva roky předsedal SK Zvole Tomáš Hájek, následující dva Jaromír Háněl. Po Jaromíru Hánělovi převzala vedení SK Zvole Jana Straková. Na činnosti v posledních 10 letech mají zásluhu nejen ti, kteří se vystřídali ve vedení a výkonném výboru SK Zvole - Jiří Sladovník, Tomáš Hájek, Jaromír Háněl, Mirek Stoklasa, Míša Řezníková, Katka Hánělová, Jana Straková, Lenka Zimmerová, ale hlavně je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli i podílejí na činnosti jednotlivých oddílů za jejich obětavou práci a to jsou a byli především naši trenéři:
Tomáš Veselý, Tomáš Hájek, Míša Mařáková, Luděk Straka, Martin Jungmann ml., Vojtěch Straka, Zdenka Gabrielová, Jitka Holíčková, Jana Veselá, Helena Lešetická.
Oddíly kromě své činnosti pravidelně pořádají veřejné závody či turnaje, či se exhibičně podílejí na veřejných akcích pro občany Zvole. SK podporuje také další akce pro zvolské občany - Zvolská botička, Dětský den,
Zvolské babí léto, Fotbalový park, Maškarní rej a další. V roce 2011 SK Zvole zaštítil akci "Dejme dárek kostelu", jejímž cílem byl nákup a instalace nového osvětlení v kostele.
Přejme si tedy, ať to druhé desetiletí činnosti SK Zvole a jeho oddílů je minimálně tak úspěšné jako to první.
Tomáš Hájek