10 let Sk Zvole - Závod OB

25.06.2015 06:56

V sobotu 20.6. odpoledne proběhlo setkání k 10. letům trvání SK Zvole.
Oddíl orientačního běhu připravil pro zájemce krátký závod městského
typu. Start i cíl závodu byl na návsi a trať vedla po návsi a v
přilehlých uličkách. A tak bylo vidět na trávníku okolo rybníka
vybíhající běžce s mapou, kteří zmizeli za školu, aby po cca 10 až 15
minutách přiběhli ve směru od krámu do cíle. Pro zájemce bylo také
připraveno orienťácké bludiště se šesti kontrolami, ve kterém se
bojovalo o co nejrychlejší "probloudění". Pro zdárné absolvování bylo
potřeba navštívit všechny kontroly ve správném pořadí. Někdy rozhodovaly
i desetiny sekundy. Do výsledků byly zahrnut pouze čas z prvního
absolvování. Některým účastníkům to nedalo a urputně se znovu a znovu
vrhali do bludiště s vůlí si svůj čas vylepšit. Den SK byl ukončen
posezením u ohně. Na oddílovém webu www.ob.skzvole.cz jsou uveřejněny
výsledky i pár fotografií. 


Tomáš Hájek